top of page
 
 
                       
                       王凌宙先生

 

王凌宙,男,1955年3月21日出生于浙江省青田县阜山乡,就读于当地,是文革后首届高中毕业生,当过工人、供销员。

1983年11月出国来到西班牙,之后开始自主创业。

1996年西班牙青田同乡会成立,出任副会长。

2008年接任西班牙青田同乡会第三届会长,继任第四届、第五届会长。

2014年卸任会长职务,现为青田同乡会名誉会长

 

bottom of page